Поръчай професионална услуга по регистрация фирма

Услугата е предназначена за клиенти от цяла България. 

Как работи:

Правите поръчка

След поръчката ще изготвим всички необходими документи за регистрацията на фирмата и ще ги изпратим на имейла Ви заедно с подробни указания

Подписвате документите. Посещавате нотариус за заверка на подписа и банка, в която откривате набирателна сметка на фирмата

Сканирате (или снимате) всички документи и ни ги изпращате обратно по имейл

Наш адвокат ще входира документите в Търговския регистър. След до 2 работни дни ще Ви уведомим, че фирмата е готова, ще Ви изпратим на имейла разпечатка от Търговския регистър и ще можете да започнете работа.

Разходи:

 • Цена на услугата 104 лв

  Процесът започва с Вашата поръчка. Можете да платите сумата с банкова карта.

 • Нотариус 6 лв

  След като Ви изратим готовите документи е нужно да посетите нотариус за заверка на подписа.

 • Банкова такса 10 лв

  След нотариуса посещавате произволна банка и откривате набирателна сметка на фирмата, в която внасяте капитала. Обичайната такса в повечето банки е 10 лв

 • Държавна такса 55 лв

  При внасянето на капитала в банката плащате и държавната такса за регистрация на фирма по електронен път. В изпратените документи е посочена точната сметка, по която се плащат държавните такси.

Общо разходи:

104 лв

Цена на услугата

6 лв

Такса за нотариус

10 лв

Банкова такса

55 лв

Държавна такса

175 лв

Общ разход за регистрация на фирмата

Онлайн регистрация на ЕООД

Напишете желано име на фирмата
Как желаете да се изписва на английски или на латиница
Посочете град/село., улица, №, блок, вход, етаж, апартамент
Напишете размера на капитала
Тук сме написали стандартния предмет на дейност. Можете да го оставите както си е, или да го редактирате по Ваше желание.
Ако желаете да уточните нещо, можете да го напишете тук
Product total
Options total
Grand total